Home Thai News ตุ๊กตาหมีปรับแต่งในภาษาฮิบรูสำหรับเด็ก
Thai News

ตุ๊กตาหมีปรับแต่งในภาษาฮิบรูสำหรับเด็ก

ตุ๊กตาหมีนุ่มนิ่มแสนน่ารักของเรามีความสูง 14 นิ้วและปักชื่อภาษาฮีบรูของเด็กเป็นสีหลัก

คลิก -> การแปลชื่อภาษาฮิบรูเพื่อแปลชื่อภาษาอังกฤษของบุคคลใด ๆ เป็นตัวอักษรภาษาฮิบรู

ขอแนะนำให้ยืนยันการสะกดคำภาษาฮีบรูที่ถูกต้องเนื่องจากชื่อภาษาฮีบรูหลายชื่อสามารถสะกดได้หลายแบบ

ใช้แป้นอักขระในภาพและป้อนตัวเลขที่แสดงเพื่อแทนตัวอักษรฮีบรูแต่ละตัวสำหรับชื่อเด็กในช่อง “ชื่อเด็ก” ทางด้านขวา

โปรดทราบ: ตัวอักษรจะปรากฏบนหมีตรงตามที่คุณป้อนในฟิลด์ Child’s Name เราจะไม่ย้อนกลับตัวอักษรโดยจะเรียงตามลำดับที่คุณใส่ไว้

Author

macca


如果您喜歡我們的資訊
有廣告合作的想法與需求, 歡迎與我們聯繫!

我們的 email 是
support@ainfomedia.com